Gallen-Kallelan Museon rekisteri- ja tietosuojaseloste

Verkkosivumme osoite on https://www.gallen-kallela.fi/

Rekisterinpitäjä

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö / Gallen-Kallelan Museo

Gallen-Kallelan tie 27
02600 Espoo

Puhelinnumero: 0104068840

Sähköposti: info@gallen-kallela.fi

Y-tunnus 0200588–4

Yhteyshenkilöt

Museonjohtaja:
Tuija Wahlroos
tuija.wahlroos@gallen-kallela.fi
010 40 688 45

Rekisterin nimi

Gallen-Kallelan Museon asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Museo käsittelee verkkosivujen lomakkeiden kautta saatuja henkilötietoja sopimusten mukaisissa tarkoituksissa sekä yhteistyöverkostojen ja asiakassuhteiden ylläpitämiseksi. Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Käsittelyn oikeusperuste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679 ja Suomen tietosuojalaki 1050/2018.

Rekisterin käyttötarkoitus

Gallen-Kallelan Museon omien ja yhteistyössä tuotettujen näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, asiakaspalautteen sekä museokaupan tilausten käsitteleminen, museon ystävätoiminta, toiminnan kehittäminen sekä tilastointi, kutsut avajaisiin ja tapahtumiin, tutkijaluvat.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi
  • yhteystiedot (käyttötarkoituksen mukaan osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti)
  • käyttötarkoitusryhmittely (kutsut, tilaukset, asiakaspalaute, museonystävät)
  • käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (esim. sidosryhmä, toimiala)
    museon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen lisätieto (esim. vuorotteluvapaalla, sijainen, titteli).
  • tutkimuslupien kohdalla tallennamme koko tutkimusluvan tietoineen (nimi/osoitetiedot/puhelinnumero/aineisto/käyttötarkoitus).
  • asiakaspalautteesta tallennamme vain palautteen sisällön toiminnan kehittämistä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu museon työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain museon myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröity voi kieltää käyttämästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten ja irtisanoa uutis- ja mainoskirjeiden tilauksen. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.