Uudet kunniamerkit (2023–2024)


Mia Seppälä ja Kilonpuiston peruskoulun 8. luokan ja Puistopolun Peruskoulun 7. luokan oppilaat: Veistos/kunniamerkki: lämpöpaino, messinki - Sculpture/Mark of Honor, heat-printed, brass
Luovutuskirjat: risografia, mustesuihkutuloste väripaperille

Teos koostuu nuorten suunnittelemista uusista kunniamerkeistä ja on toteutettu yhteistyössä Kilonpuiston peruskoulun 8. luokkien ja Vuosaaren Puistopolun peruskoulun 7. luokkien oppilaiden kanssa. Olen toiminut teoksen idean kehittäjänä, koordinoijana ja avustanut oppilaiden suunnitelmien viimeistelyssä kunniamerkeiksi luovutuskirjoineen. Yhteistyö koulujen kuvaamataidonopettajien Lumi Saarikosken ja Ama Esselin kanssa on mahdollistanut käytännön toteuttamisen kouluilla. Kunniamerkkisarja tullaan luovuttamaan Suomen Tarinat -hankkeelle Gallen-Kallelan Museossa järjestettävässä käänteisessä luovutustilaisuudessa keväällä 2024.

Teoksen lähtökohtana ovat Mannerheim-museon ja Gallen-Kallelan Museon kunniamerkkikokoelmat, joiden rinnalle nuorten suunnittelemat uudet kunniamerkit asettuvat. Projekti nostaa esiin nuorten käsityksiä siitä, millaiset saavutukset ansaitsisivat kunniamerkin tänä päivänä ja tulevaisuudessa Suomessa. Näen peruskoulun paikkana, jossa kaikki voivat mahdollisimman tasavertaisesti osallistua ja tuoda esiin omia näkemyksiään. Kunniamerkki toimii tässä symbolina ja tarjoaa mahdollisuuden käsitellä aihetta monipuolisesti.

Projektin monet eri vaiheet ovat jättäneet nuorille kenties syvemmän muistijäljen kuin pelkkä lukeminen aiheesta. Erityisesti moniaistinen lähestymistapa, joka yhdistää sanallisen, kuvallisen ja museokäynnin kokemuksen, voi olla oppimisen kannalta merkityksellistä.

Kokonaisuuden huipentaa Gallen-Kallelan Museon Tarvaspään ateljeelinnassa keväällä 2024 nähtävä näyttely, jossa kaikki kunniamerkit luovutuskirjoineen ovat esillä. Aiemmin kesällä 2023 Puistopolun 7. luokkien oppilaiden suunnittelemat kunniamerkit esiteltiin Mannerheim-museon vihreässä salongissa. Vaikka kaikki ehdotukset eivät konkretisoituneetkaan, tämä prosessi käynnisti keskustelun ansioista ja niiden liittyvistä arvoista.

Matkan varrella korostuivat tärkeät teemat, kuten eläinten oikeudet sekä merien ja metsien suojelu, jotka näkyivät monissa ehdotuksissa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota ammattikuntiin ja tieteenaloihin, jotka ovat saattaneet jäädä vähemmälle huomiolle, kuten maanviljelijät, erotuomarit ja tähtitieteilijät, ja he saavat nyt ansaitsemaansa tunnustusta. Kulttuurisista ilmiöistä esimerkiksi rap-musiikki nousi esiin arvostuksen aiheena. Jopa niinkin arkinen asia, kuten leipä, sai oman kunniamerkkinsä. Kaiken kaikkiaan nuorten ehdotuksissa näkyi inhimillisyyttä, samaistumiskykyä, empatiaa ja innostusta, huumoria unohtamatta.

Perinteisesti kunniamerkit annetaan ansioituneille henkilöille tai tahoille, jotka on nimetty merkin saajiksi luovutuskirjassa. Näyttelyn aikana tapahtuvassa käänteisessä kunniamerkkien luovutusseremoniassa merkit luovutetaan Gallen-Kallelan Museossa Suomen tarinat -hankkeelle. Tavoitteena on tuoda uutta näkökulmaa kunniamerkkiperinteeseen ja pohtia, kenelle perinne on suunnattu ja miten siihen osallistumista voitaisiin laajentaa, esimerkiksi ottamalla huomioon nuorten näkemykset. Luovutusseremonia ja näyttely liittää nuorten suunnittelemat kunniamerkit osaksi tulevaa historiaa.

Mia Seppälä

Bio

Mia Seppälä on monialainen suomalainen kuvataiteilija, joka työskentelee performanssien, valokuvauksen ja liikkuvan kuvan parissa. Hänen teoksensa käsittelevät usein olemassa olevia sosio-kulttuurisia rakenteita ja vakiintuneita menettelytapoja. Seppälä käyttää ja kehittää uusia vuorovaikutteisia taiteen tekniikoita.

Viime aikoina Seppälän julkisia projekteja ja mediainstallaatioita on nähty hänen ei-kaupallisessa taidetilassaan itähelsinkiläisessä ostoskeskuksessa vuosina 2019–2022, Salon Taidemuseossa ja Suomen Valokuvataiteen Museossa vuonna 2022, sekä Mannerheim-museossa 2023.

Seppälä suorittaa tohtoriopintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, josta valmistui taiteen maisteriksi vuonna 2017.

Akseli Gallen-Kallelan teos Madonna, jonka mallina toimivat hänen vaimonsa Mary sekä vastasyntynyt tytär Impi Marjatta.

Museon kokoelmat

Museon kokoelmat kertovat tarinaansa Akseli Gallen-Kallelan taiteesta, elämästä ja mielenkiinnon kohteista.

Perustietoa kokoelmista

Kokoelmat Finnassa

Kysy museolta

Kokoelmat

Aineistot verkossa

Tämän linkin alta löydät tietoa museon tarjoamista verkkoaineistoista. Tutustu museon virtuaaliesittelyyn, avoimiin aineistoihin, kuuntele podcasteja ja tutustu verkkonäyttelyihin.

Lue lisää

Verkossa

Gallen-Kallelan Museo

Taiteilija Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) suunnittelema ja rakentama Tarvaspään ateljeelinna esittelee vaihtuvissa näyttelyissä Gallen-Kallelan ja hänen aikalaistensa taidetta ja elämää sekä nykytaidetta. Museo tarjoaa monipuolista toimintaa ja tapahtumia sekä toimii Akseli Gallen-Kallelaan liittyvän tiedon keskuksena.

Tervetuloa tutustumaan tuttuun ja tuntemattomaan taiteilijaan, Akseli Gallen-Kallelaan!

Kahvia ja kulttuuria

Cafe Zoceria Tarvaspää

Ajankohtaista

Rinnastuksia – Kimmo Kaivanto & Akseli Gallen-Kallela

10.02. - 26.05.

Rinnastuksia-näyttelyssä tehdään näkyväksi Kimmo Kaivannon ja Akseli Gallen-Kallelan taiteen kosketuskohtia.

Lue lisää