Opetus- ja kulttuuriministeriö on Museoviraston esityksestä valinnut Kalevalan Suomen seuraavaksi Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakijaksi. Tunnukset pyrkivät edistämään eurooppalaisten tietämystä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä sekä vahvistamaan kulttuuriperinnön saavutettavuutta, myös digitaalisesti. Tunnus toimii lisäksi kulttuuriperintömatkailun innoittajana.

Hakemus laadittiin yhteistyössä Kalevalaan ja karjalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Myös mahdollisen tunnuksen hyväksymisen jälkeen aloittava hanke suunnitellaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa – tavoitteena on mahdollisimman avoin ja osallisuutta tukeva prosessi, jossa hyödynnetään myös ajankohtaista kriittistä Kalevala-tutkimusta ja -keskustelua sekä digitaalisia menetelmiä ja kaikille avoimia digitaalisia aineistoja. 

Kalevala on julkaisemisestaan lähtien toiminut tieteen, taiteen ja kulttuurin innoittajana ja sitä on hyödynnetty myös suomalaisuuteen liittyvissä kiistoissa ja keskusteluissa. Kalevala edustaa jatkuvasti ajassa muuttuvaa, moninaisille tulkinnoille avointa karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä.

Euroopan kulttuuriperintötunnus on mahdollisuus syventää Kalevalaan ja sen taustoihin liittyvää tietoa sekä kannustaa nuoria pohtimaan kulttuuriperintöä osana oman identiteettinsä muotoutumista. Tunnus tarjoaa tilaisuuden tuoda näkyväksi ja keskusteluun myös kulttuuristen vähemmistöjen ja karjalan kielen asemaa. Suomessa ja Venäjällä puhuttu karjalan kieli on uhanalainen, eikä sillä ole Suomessa virallisen kielen asemaa. Tunnuksen myötä hankkeessa lisätään myös suomalaisten tietoisuutta karjalankielisistä ja karjalaisuuden moninaisuudesta.

Gallen-Kallelan Museo on yksi neljästä hankkeen päätoteuttajasta yhdessä päähakija Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, Juminkeko-säätiön sekä Parppeinvaaran runokylän kanssa.

Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-kuvitusta, keskeneräinen työ, jonka yläosaa koristaa elämänpuu sekä teksti toinen runo.

Eeppinen taide ja luonto

Gallen-Kallelan Museon hanke Eeppinen taide ja luonto kiinnittää katseen Kalevalasta kumpuaviin luontoaiheiseen. Sotkat, käet ja kotkat sekä Tuonelan joutsenet ovat läsnä niin Kalevalan runoissa kuin Akseli Gallen-Kallelan taiteessakin.

Ilmastonmuutos ja lajien monimuotoisuuden katoaminen luovat uhkakuvia tulevaisuudesta, jossa Kalevalan tarinoiden luonnosta ovat jäljellä vain niistä kertovat tarinat ja kuvitukset. Eeppinen taide ja luonto -hanke heittää ilmoille kysymyksen siitä, mitä Kalevala voi opettaa meille luonnosta ja sen merkityksestä entisajan ihmisille? Entäpä mitä oppeja voimme tuoda Kalevalasta nykypäivään?

Eeppinen taide ja luonto -hanke jatkaa nykytaiteilija Lauri Isolan Sotkan paluu- ympäristötaidekokonaisuuden jalanjäljissä, joka rakentui Tarvaspään museoalueelle vuosien 2021–2022 aikana. Isolalle suurimpana innoittajana toimi Kalevalan myyttinen maailmanluoja Sotka, jonka munista syntyi kokonainen Kalevalan maailma sankareineen. Teoskokonaisuuden taustalla kyti ajatus Laajalahden alueen monimuotoisuuden suojelemisesta ja luonnon rikastuttamisesta. Hankkeen aikana Isola rakensi alueelle taidelinnunpesiä kansanperinteen ja Kalevalan hengessä, tarkoituksenaan taata Sotkan säilyminen osana Tarvaspään kulttuuriympäristöä.

Eeppinen taide ja luonto -hankkeessa tutustutaan nuorten kanssa Gallen-Kallelan Kalevala-taiteeseen sekä Tarvaspään kulttuuriympäristöön. Oppimateriaalien, työpajojen sekä museovierailujen kautta Kalevalaa tarkastellaan ympäristökasvatuksen näkökulmista ja tutustaan kansanperinteestä kumpuaviin luontokäsityksiin ja oppeihin. Kalevalan uusien tulkintojen kautta nuorille tarjotaan konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttaman huolen ja ahdistuksen käsittelyyn sekä tarjotaan toivonkipinöitä tulevaisuudesta. Hankkeen aikana syntyneitä havaintoja ja oivalluksia poimitaan osaksi museon tarjoamia virtuaalisisältöjä ja näyttelyitä.

Hakijaverkosto ja yhteistyökumppanit

Hankkeen neljä päätoteuttajaa ovat

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (päähakija)
Gallen-Kallelan Museo
Juminkeko-säätiö
Parppeinvaaran runokylä

Lisäksi laajempaan verkostoon kuuluvat

Kalevalaseura-säätiö (koordinoiva taho)
Kalevalaisten Naisten Liitto
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalainen Nuorisoliitto
Karjalan Liitto
Karjalan Sivistysseura
Paikkarin torpan tuki
Runolaulu-Akatemia
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Taideyliopiston Kansanmusiikin aineryhmä
Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma
Äidinkielen opettajain liitto

Lue lisää hankkeesta Kalevalaseuran verkkosivuilta tästä linkistä.

Lue lisää Euroopan kulttuuriperintötunnuksesta Museoviraston verkkosivuilta tästä linkistä.

Tarvaspää kesällä

Ajankohtaista

Tutustu museon ajankohtaisiin näyttelyihin, tapahtumiin, opastuksiin sekä ajankohtaisiin tiedotteisiin.

Ajankohtaista
Akseli Gallen-Kallelan teos Madonna, jonka mallina toimivat hänen vaimonsa Mary sekä vastasyntynyt tytär Impi Marjatta.

Museon kokoelmat

Museon kokoelmat kertovat tarinaansa Akseli Gallen-Kallelan taiteesta, elämästä ja mielenkiinnon kohteista.

Perustietoa kokoelmista

Kokoelmat Finnassa

Kysy museolta

Kokoelmat